Hai Thuong Lan Ong 街

以紙質節日裝飾品著稱的一條街。

639 Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh Vietnam