TRUNG TÂM VĂN PHÒNG

Khu vực văn phòng tại lầu 4 của chúng tôi là nơi hỗ trợ những doanh nhân bận rộn hoàn thành công việc của mình trong những chuyến đi với các phòng họp riêng tư, thiết bị công nghệ và dịch vụ cần thiết để hội họp mà không cần phải đi xa khách sạn.

Capacity Chart

TRUNG TÂM VĂN PHÒNG