Hai Thuong Lan Ong 街

以纸质节日装饰品著称的一条街

639 Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh Vietnam