Chợ Kim Biên

Được xây dựng vào năm 1975,  tọa lạc gần Nhà thờ Cha Tam và Miếu Nhị Phủ, Chợ Kim Biên là khu chợ nổi tiếng với các mặt hàng hóa chất công nghiệp của Thành phố HCM.

37 Vạn Tượng 749000 Hồ Chí Minh Vietnam

Monday06:00 - 21:00

Tuesday06:00 - 21:00

Wednesday06:00 - 21:00

Thursday06:00 - 21:00

Friday06:00 - 21:00

Saturday06:00 - 21:00

Sunday06:00 - 21:00